VLIEGKANSEN

spelplan voor
LUCHTSCOUTS

Beste bemanningen,

Voor jullie ligt het spelplan "vliegkansen". Het spel is gebaseerd op het alom bekende spel monopoly en wordt in het "groot" gespeeld.
Je kunt het spel zowel binnen als buiten spelen, net naar gelang je mogelijkheden of wensen.
Het materiaal wat je nodig hebt, zoals speelkaarten, geld, vliegtuigen, startbanen enz. moet door de bemanningen zelf gemaakt worden.
Hiervoor geven we je een aantal suggesties.
Op diezelfde manier kun je ook aan de slag gaan met andere gezelschapsspelen.
Dit spelplan kun je dan als voorbeeld gebruiken.

Veel Succes !!!
Landelijk Luchtverkennersteam.

VLIEGKANSEN

De bedoeling van dit spel is om door middel van dobbelen, kopen en verkopen van onroerende goederen zoveel mogelijk bezittingen te verzamelen.

START

- iedere bemanning krijgt bij het begin van het spel 1 vliegveld ter waarde van €10.000,-
- iedere bemanning krijgt als startkapitaal €10.000,-
- er wordt geloot om het bezit van het eerste vliegveld
- wie langs "AF" komt krijgt €2.000,-

SPELREGELS

- het dobbelen gebeurt bij de aangewezen bankcommissaris
- eerst het vak afhandelen voordat er verder gedobbeld wordt
- eerst alles afrekenen voordat er verder gespeeld wordt
- vals spel wordt beboet met 10% van het verworven bezit
- materialen worden via de bank beschikbaar gesteld volgens de richtlijnen van het verworven bezit
- elk verworven bezit wordt gemarkeerd door een gekleur de kaart in het vak te zetten in de kleur van de bezitter
- het dobbelen gebeurt in eigen tempo, maar er wordt geen dobbelrace van gemaakt
- de bankcommissaris ziet er op toe, dat huren aan de betreffende bemanning worden betaald vσσr er verder wordt gespeeld
- bij gelijke aankomst op een vak heeft de ploeg, die het hoogste gegooid heeft, de eerste keus

BEPALINGEN

- voor er gestart wordt, maakt elke bemanning een vliegtuig om er als pion mee over het speelveld te schuiven
- elke bemanning maakt bij het begin een hoofdband in de ploegkleur
- elke bemanning maakt gekleurde kaarten om bezit te markeren
- elke bemanning bedenkt een maatschappijnaam en een naam voor het vliegveld (niet-bestaande namen) en laat deze goedkeuren en inschrijven door de bank
- maak en hou een vluchtlog bij
- d.m.v. dobbelen wordt bepaald wie de eerste keus mag doen uit de gesloten enveloppen met de bemanningskleuren (de "eigen" vliegvelden hebben al een kleur)
- bij geschillen arbitreert de bank
- eventueel aangekochte vliegtuigen moeten worden meegenomen op de vlucht over het speelveld

DE BANK

- beheert het geld
- onderhandelt bij geschillen
- kan bemanningsleningen uitgeven tot een totale waarde van €20.000,- de verschuldigde rente bedraagt 10% per ronde, ingaande bij afsluiting van de lening
- de bank kan aandelen gaan verkopen (eventueel koersen publiceren waardoor bemanningen kunnen speculeren) en keert op bepaalde (door de bank bepaald) dividend uit
- de bank heeft het recht om van een bemanning bezit in de verkoop te gooien ter verbetering van het spelverloop
- de bank houdt bij wie welke bezittingen heeft en hoeveel uitbreidingen

DE TOEGEWEZEN BANKCOMMISSARIS

- houdt toezicht op het eerlijke verloop
- houdt de bezittingen van de ploeg bij
- zorgt ervoor dat de verschuldigde huren betaald worden

DE BEMANNING

- speelt eerlijk
- heeft een band om het hoofd in de kleur van de ploeg
- houdt een vluchtlog bij
- dobbelt met ιιn steen (1)
- maakt bij aankoop of uitbreiding van bezit een model of symbool in eigen kleur van het vak

SPECIAAL VAK 29 VLIEGTUIGFABRIEK

Als een bemanning zich op dit nummer gedobbeld heeft is zij verplicht een vliegtuig af te nemen ter waarde van €2.500,-.
Bij aankoop van de fabriek moet de bemanning wel vliegtuigen in voorraad hebben. Om deze te maken is bij de bank materiaal te koop ter waarde van €1.250,- per vliegtuig.
Als de eigenaar van de fabriek geen vliegtuigen in voorraad heeft is voor de passant geen huur of aankoop verplicht.

UITBREIDING VAN BEZIT

- men mag een bezit uitbreiden als men op dat bezit is geland
- men mag willekeurig bezit uitbreiden als men een KANS- of VLIEGKAART trekt die dit toestaat
- men mag bezit uitbreiden wanneer men is geland op ιιn van de zogenaamde nullijnen
  Dit zijn de volgende vakken:
  0     5     10     15     20     25
  Men moet natuurlijk wel de verschuldigde huren betalen als men op een nullijn is aangeland

SPEELVELD

- gespeeld wordt op een veld van onbepaalde grootte (binnen/buiten)
- elk veld heeft een afmeting van ± 1 x 1 m.
- de bank wordt hoger geplaatst dan het speelveld i.v.m. het overzicht van deze op het spelverloop

GELD

- geld wordt zelf gedrukt in waarden van: €25,- €100,- €250,- €500,- €1000,- €5000,-

VERKOOP VAN BEZIT AAN DE BANK

- bij verkoop van uw bezit aan de bank betaalt deze 50% van de oorspronkelijke waarde uit.

SPEELKAARTEN ZIJN:

 1. vliegveld €10.000,- uitbreidingen zie 5
 2. benzinedepot €2.500,- uitbreidingen per pomp €500,-
 3. kanskaart
 4. vliegkaart
 5. vliegveld €10.000,- uitbreidingen:
a. hangaar €2.000,-
b. verkeerstoren €3.000,-
c. grondapparatuur €4.000,-
d. aankomst/vertrekhal €1.000,-
e. 2e baan €5.000,-
 1. opslagterrein
 2. vliegkaart
 3. helihaven €1.500,- uitbreidingen per helistrip €500,-
 4. kanskaart
 5. vliegveld €10.000,- uitbreidingen zie 5
 6. busonderneming €3.000,- 1 in bezit - huur 10%, 2 in bezit - huur 30%, 3 in bezit - huur 50%

 1. vliegkaart
 2. Tax Free-shop €5.000,- uitbreidingen per balie €1.000
 3. kanskaart
 4. vliegveld €10.000,- uitbreidingen zie 5
 5. kanskaart
 6. reisbureau €1.500,- 1 in bezit - huur 10%, 2 in bezit - huur 40%
 7. vliegkaart
 8. restaurant €3.000,- uitbreidingen per tafel €500,-
 9. vliegveld €10.000,- uitbreidingen zie 5

 1. busonderneming €3.000,- uitbreidingen zie 11
 2. kanskaart
 3. Hotel "Holiday Inn" uitbreidingen per bed €250,-
 4. vliegkaart
 5. vliegveld €10.000,- uitbreidingen zie 5

 1. belasting betaal 5% van je contante geld
 2. reisbureau €1.500,- zie 17
 3. kanskaart
 4. vliegtuigfabriek €4.000,- (zie spelregels)
 5. busonderneming €3.000,- zie 11

TE KOPEN VALT ER;

a. hangar €2.000,-
b. verkeerstoren €3.000,-
c. grondapparatuur €4.000,-
d. aankomst/vertrekhal €1.000,-
e. 2e baan €5.000,-
f. balie €1.000,-
g. eettafel restaurant €500,-
h. bed in hotel €250,-
i. benzinepomp €500,-
j. loods €500,-
k. helistrip €500,-
l. vliegveld €10.000,-
m. benzine depot €2.500,-
n. opslagterrein €2.000,-
o. helihaven €1.500,-
p. busonderneming €3.000,-
q. reisbureau €1.500,-
r. restaurant €3.000,-
s. hotel €5.000,-
t. vliegtuigfabriek €4.000,-
u. Tax Free-shop €5.000,-

Verschuldigde huur:

De huur die verschuldigd is bedraagt 10% van de totale waarde van het bezit.
B.v. 1 busonderneming kost €3.000,-, huur bedraagt 10% = €300,-, met een benzinepomp die €500,- kost wordt het totale bezit €3.500,-. De huur wordt dan €350,-.

KANSKAARTEN

  1. Breid uw bezittingen uit.
  2. Ga naar 29, want uw vliegtuig is stuk.
  3. Uw vliegtuig is gekaapt: betaal €500,- aan de bank.
  4. Reparatie aan uw vliegtuig: betaal €500,- aan de bank.
  5. Vanwege de goede naam die uw maatschappij in het buitenland heeft opgebouwd ontvangt u uit de rijkskas een premie van €1.000,-.
  6. U wint de Virulyprijs, groot €1.000,-.
  7. Betaal 5% onroerend goed belasting over al uw bezit (niet over uw geld).
  8. Breid uw bezittingen uit.
  9. Breid uw bezittingen uit.
10. Breid uw bezittingen uit.
11. Neem een vliegkaart.
12. Neem een vliegkaart.
13. Ga naar 2 om te tanken (NIET langs AF).
14. 50% reductie bij aankoop van onroerend goed (kaartje eventueel bewaren tot er iets aangekocht gaat worden)
15. Boete wegens te laag vliegen €1.000,-.

VLIEGKAARTEN

  1. Zakenlunch afrekenen: betaal €500,- aan de bank.
  2. Neem een kanskaart.
  3. Neem een kanskaart.
  4. Rijksschenking wegens instandhouden werkgelegenheid, u krijgt €1.500,- van de bank.
  5. Ga naar AF en ontvang €2.000,- van de bank.
  6. Als dank voor de luchtbrug met het rampgebied krijgt u een rijksschenking van de bank €500,--.
  7. U heeft geluk. Iedereen overleefde de crash, maar het vliegtuig is totall loss. Ga naar 29 en koop een nieuwe.
  8. Stort €500,- in het Albert Plesman fonds of neem een kanskaart.
  9. Het reisbureau heeft u te weinig betaalt voor een chartervlucht, de bank betaalt u alsnog €1.000,-.
  10. Breid uw bezittingen uit.
  11. Breid uw bezittingen uit.
  12. Breid uw bezittingen uit.
  13. De bank betaalt u €500,-- dividend.
  14. De bank scheld u 50% van de reeds bestaande schulden kwijt of neem een kanskaart.
  15. U hebt de luchtrace gewonnen, u ontvangt als prijs €1.000,- van de bank.

ZELF MAKEN VAN DE SPEELKAARTEN, GELD EN BEZITTINGEN

SPEELKAARTEN

Benodigdheden: stevig karton, scharen, lijn, verf of viltstiften.
Het karton mag uit verschillende kleuren bestaan. Ook kun je het zelf verven in de gewenste kleuren. Maak kaartjes ter grootte van ongeveer 14 cm. bij 9 cm. Zet op het kaartje de naam van het speelvak: b.v. vliegveld en onderaan het bedrag wat de aankoop kost. In het midden zet je de mogelijke aankopen, die je op deze plaats kunt doen.
In ons voorbeeld wordt het dan:
VLIEGVELD
Hangar €2.000,-
Verkeerstoren €3.000,-
Grondapparatuur €4.000,-
Aankomsthal €1.000,-
2e Startbaan €5.000,-
€10.000,-
Met verf en/of viltstiften kun je er dan een leuk geheel van maken.

MAKEN VAN BANKBILJETTEN

Hiervoor kun je gebruik maken van stevig papier of dun karton.
Pak voor iedere geldwaarde een andere kleur, dat vermakkelijkt de duidelijkheid.
B.v. het biljet van €25,- wordt van geel papier gemaakt
€100,- van rood papier
€250,- van groen papier
€500,- van wit papier enz.

Met inkt of viltstiften schrijf je er de waarden op. Ter versiering kun je er eventueel nog een vignet op tekenen, de naam van de bank en een handtekening om vervalsing te voorkomen.
 
€25,- €25,-
V I J F E N T W I N T I G E U R O
  AMERSFOORTSEBANK
 
€25,- €25,-

KANSKAARTEN EN VLIEGKAARTEN

Hiervoor gebruik je eveneens stevig papier of dun karton. Maak de kaarten ongeveer ter grootte van 10 bij 15 cm. Maak de kaarten in een kleur voor de kanskaart b.v. rood en de vliegkaart b.v. blauw Zet met pen of viltstift de mogelijkheden erop.
B.v.
Uw vliegtuig is gekaapt, betaal
€500,-
aan de bank.

Doe hetzelfde met de andere kaarten.

ZELF MAKEN VAN DE BEZITTINGEN

Eigenlijk kun je hier praktisch alles voor gebruiken. Denk maar eens aan de volgende materialen:
* karton
* ribkarton
* hout
* lege dozen
* plastic bakjes, doosjes, flesjes
* piepschuim
* hardboard
* afvalblik

Verder bestaat er ontzettend veel speelgoed materiaal wat hiervoor te gebruiken is. Vaak voor een klein bedrag te koop of gratis verkrijgbaar als reclamemateriaal in winkels, bij benzinestations, banken e.d.. Met wat handigheid kun je het echter ook zelf maken. Spelmap 12 verkenners en handenarbeid boeken (bibliotheek) bieden je hiervoor genoeg suggesties en mogelijkheden. Kijk voordat je begint maar eens in deze boeken of mappen.
MARKEERKAARTEN
Het verworven bezit markeer je met een kaart in je beman-ninyskleur. Hiervoor kun je duidelijk kaarten maken van karton (10 x 15 cm.), pijltjes op een stokje, vlaggetje, blokken e.d.. Zorg er wel voor dat ze duidelijk opvallen.

DOBBELSTEEN
Een grote doos, die je beplakt met stevig papier. Zet er de waarden op met viltstift. Let wel op dat je het goed verdeeld. De twee tegengestelde kanten moeten samen 7 zijn !benzinedepot restaurant
uitbreiding per pomp uitbreiding per tafel
€500,- €500,-
€2.500,- €3.000,-

reisbureau hotel holiday-inn
Bezit uitbreiding per bed
1 huur 10% €250,-
2 huur 40%  
€1.500,- €5.000,-

hangar vliegveld
€2.000,- €10.000,-

balie heliestrip
€1.000,- €500,-