Disclaimer - Portaal van Scouting Heerlen

Doe mee
VOOR ACTIE IN JOUW BUURT
Partner in 2022 van
VOOR ACTIE IN JOUW BUURT
Doe mee
Ga naar de inhoud

Bij de opzet van het materiaal in deze website is in goed vertrouwen gebruik gemaakt van informatie, welke ons inziens vrij op het internet beschikbaar is.
Indien enig persoon en/of instelling bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn en/of haar informatie in deze website, gelieve dit direct te melden.
  • De betreffende informatie zal dan, na ontvangst van het bezwaar, onmiddellijk van de website worden verwijderd.
  • De website is opgezet als preselectie-materiaal zonder al te veel hinderlijke reclame boodschappen.  

Derden kunnen van de informatie gebruik maken, maar dan geldt het volgende:
  • De makers van de websites van Scouting St. Jan Baptist aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuistheden in deze website alsmede in de websites van derden waarnaar wordt verwezen.  
  • De makers van de websites van Scouting St. Jan Baptist geven geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud in dit materiaal.  
  • De makers van de websites van Scouting St. Jan Baptist geven geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud in het materiaal van derden.  
  • De makers van de websites van Scouting St. Jan Baptist zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig speciale, directe, indirecte, dan wel gevolgschade inclusief, en zonder enig limiet, van gemiste inkomsten en/of gemiste winstkansen, welke het gevolg zouden kunnen zijn door het gebruik van dit materiaal.  
  • De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en geeft scouting St. Jan Baptist geen enkele verplichtingen in de toekomst.
       
 
Terug naar de inhoud